s/y Johanna kuvaus ja editointi Lauri Mattila & Max Masalin.